امتیاز مناسبت های
خاص

امتیاز دهی بر
اساس خرید

رده بندی مشتریان

برنامه های وفاداری

Loyalty Program

  • ارسال پیام های اطلاع رسانی
  • ارسال پیام های جشنواره و .......
  • ارسال پیام به تفکیک گروه های مشتریان
  • پیگیری دوره‌ای مشتریان جهت خرید مجدد
  • ارسال پیام تشکر از خرید
  • ارسال پیام نظرسنجی
  • ارسال پیام شارژ کیف پول

یکی از بازوهای قدرتمند یک سیستم وفاداری، ایجاد کانال های دوطرفه در برقراری ارتباط های مستمر با مشتریان است. کلیه پیگیری های این سیستم از طریق این بخش طراحی و عملیاتی می‌گردد. سیستم به صورت خودکار در بازه های زمانی مختلف اقدام به پیگیری مشتریان می‌نماید.