طراحی سوالات
اختصاصی

هشدار لحظه ای
برای مدیر

ارسال خودکار
پس از هر خرید

نظر سنجی آنلاین

Online Poll

  • گزارش گیری امتیازات نظرسنجی
  • هشدار لحظه‌ای برای مدیر در صورت نارضایتی مشتری
  • ارسال پس از ثبت فاکتور
  • پاداش نقدی جهت شرکت در نظرسنجی
  • ارائه کامنت دلیل برای نظرات منفی توسط مشتریان
  • انتقال مشتریان به صفحات شرکت در نظر سنجی
  • امکان نظر سنجی در پروفایل مشتریان برا هر خرید

یکی از دغدغه های کسب و کار ها ارزیابی مجموعه خود از دید مشتریان است.
روش های مختلفی در ارزیابی وجود دارد ساده ترین و مطرح‌تر‌ین آن ارسال یک فرم نظرسنجی بر اساس معیار های مورد نظر هر کسب و کار است. در این سیستم در یک بازه زمانی مشخص شده طی یک پیام لینک نظر سنجی برای آن کاربر ارسال و پس از تکمیل در سیستم ثبت می‌شود.